Verzekeringsinspecties

Scope 8

Scope 8 is een gestandaardiseerd inspectieprotocol, gebaseerd op de Nederlandse NEN 3140-richtlijnen. Hiermee controleren we of je elektrische laagspanningsinstallatie naar behoren werkt en veilig is volgens de geldende normen. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De Scope 8 inspectie draagt hieraan bij.

Scope 10

Waar elektriciteit is, is kans op brand. Onder deze scope kijken we waar bij jouw elektrisch materieel de knelpunten zitten. De Scope 10 inspectie is een elektrakeuring die de brandveiligheid van elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De meeste verzekeraars stellen een Scope 10 inspectie verplicht.