Inspectieplan SCIOS scope 10

Waar elektriciteit is, is kans op brand. Onder deze scope kijken we waar bij jouw elektrisch materieel de knelpunten zitten. De Scope 10 inspectie is een elektrakeuring die de brandveiligheid van elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De meeste verzekeraars stellen een Scope 10 inspectie verplicht.