Inspectieplan SCIOS scope 8

Scope 8 is een gestandaardiseerd inspectieprotocol, gebaseerd op de Nederlandse NEN 3140-richtlijnen. Hiermee controleren we of je elektrische laagspanningsinstallatie naar behoren werkt en veilig is volgens de geldende normen. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De Scope 8 inspectie draagt hieraan bij.